fbpx

Wat is het ouderlijk gezag aanvragen?

Het ouderlijk gezag is de plicht en het recht van een ouder om een kind te verzorgen en op te voeden. Heb je het (mede-)ouderlijke gezag, dan kun je officiële handelingen verrichten namens het kind. Denk hierbij aan het voeren van een rechtszaak of het zetten van een handtekening. Het ouderlijk gezag stopt automatisch als je kind 18 jaar oud is.

Is je kind jonger dan 14 jaar? Dan ben je als ouders (met ouderlijk gezag) ook aansprakelijk voor wat je kind doet. De schade die je kind veroorzaakt, valt mogelijk onder de dekking van je aansprakelijkheidsverzekering. Is je kind tussen de 14 en 16 jaar? Dan hangt het af van de situatie of je als ouders aansprakelijk bent. Als je kind 16 is, is hij zelf aansprakelijk.

Ook na een scheiding houden jullie allebei het ouderlijk gezag. Je kunt dan geen belangrijke beslissingen nemen zonder medeweten en akkoord van de andere ouder. Denk bijvoorbeeld aan de schoolkeuze, verhuizen met je kind naar een andere woonplaats of alleen met je kind op vakantie gaan naar het buitenland.

Wil de biologische moeder geen toestemming geven aan de vader of duomoeder voor de erkenning of het verkrijgen van ouderlijk gezag? Dan kun je als vader of duomoeder alsnog proberen erkenning af te dwingen via de rechtbank.

Niet automatisch het gezag als vader

Ouders die niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, krijgen niet automatisch het gezag. Als zij gezamenlijk gezag willen, kunnen ze dit bij de rechtbank aanvragen via een formulier. Dit kan digitaal of schriftelijk. U heeft geen advocaat nodig. Als de aanvraag wordt goedgekeurd wordt dit opgeschreven in het Gezagsregister.

Hoe werkt dat ouderlijk gezag aanvragen?

De procedure bestaat uit 2 stappen

1) Kind erkennen

2) Gezag aanvragen

Je kind erkennen

Meestal moet de vader of duomoeder het kind eerst erkennen. Erkenning is een van de manieren om juridisch ouder te worden. Voor erkenning kunt u terecht bij elke gemeente in Nederland.

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van gezamenlijk gezag?

De aanvraag voor gezamenlijk gezag wordt pas goedgekeurd als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • de ouders doen samen de aanvraag
 • de moeder is meerderjarig of meerderjarig verklaard
 • de andere ouder is meerderjarig
 • de vader of duomoeder die het gezag over het kind wil verkrijgen, moet juridisch ouder van het kind zijn (zie ook ‘wie zijn ouders?’)
 • de ouders zijn niet met elkaar getrouwd en zij hebben geen geregistreerd partnerschap met elkaar
 • de ouders hebben niet eerder gezamenlijk het gezag uitgeoefend over dit kind
 • de ouders zijn geen van beiden onder curatele gesteld
 • geen van beide ouders lijdt aan een ernstige geestelijke stoornis waardoor hij of zij het gezag niet uit zou kunnen oefenen. Het gezag van (een van) de ouders is niet beëindigd (door een gezagsbeëindigende maatregel, een ontheffing of een ontzetting)
 • er is geen derde persoon die het gezag heeft
 • het kind woont in Nederland

  Wanneer ben je volgens de wet de vader van een kind?

  • de man die met de moeder getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft tijdens de geboorte van het kind
  • de man die het kind heeft geadopteerd
  • de man die het kind heeft erkend
  • de man van wie het ouderschap door de rechter is vastgesteld

  Gezamenlijk gezag aanvragen

  Om de aanvraag digitaal in te kunnen dienen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft het burgerservicenummer (BSN) van uw kind.
  • Beide ouders loggen in met hun DigiD op het formulier (schriftelijke aanvraag is ook mogelijk)
  • Uw kind moet in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan.

  Woont u in verschillende gemeentes? Dan kunt u problemen ondervinden bij de digitale aanvraag. In dat geval kunt u het gezag alleen schriftelijk aanvragen.

  Heeft u samen het gezamenlijk gezag aangevraagd en voldoet u aan alle voorwaarden? Dan krijgt u binnen 2 weken een uittreksel uit het Gezagsregister toegestuurd. Vanaf dat moment heeft u samen het gezag over uw kind.

  De griffier beslist over de aantekening in het Gezagsregister. Als de griffier vindt dat u niet aan alle voorwaarden voldoet, zal hij de aantekening in het Gezagsregister niet maken. Hij vertelt u waarom hij de aantekening weigert. In 1 geval is beroep mogelijk bij de rechter. Dat is als de griffier de aantekening niet wil maken omdat hij vindt dat 1 of beide ouders lijden aan een geestelijke stoornis. De rechter beslist in zo’n geval of de aantekening toch nog moet gebeuren of niet.

   

  Wat kost het aanvragen van ouderlijk gezag?

  Doe je de aanvraag digitaal, dan is dat gratis. 

  Hoe lang duurt het aanvragen van het ouderlijk gezag?

  Nadat je samen het gezamenlijk gezag hebt aangevraagd en jullie voldoen aan alle voorwaarden, krijgt je binnen 2 weken een uittreksel uit het Gezagsregister.

  Parenting Done Right